ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH ĐINH LẠC

 

DANH SÁCH BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN

CHI ĐỘI

CHỨC

VỤ

NHIỆM VỤ

ĐẠI CHỈ

ĐIỆN THOẠI

1

Huỳnh Thị Trà My

4a1

Ủy viên

PT Thi đua khối 4

919932689

2

Nguyễn Lâm Thanh Trúc

4a2

Ủy viên

PT CT măng non

356989897

3

Vũ Tài Bảo

4a3

Ủy viên

PT chăm sóc SK

359654856

4

Nguyễn Vỹ Kỳ

4a4

Ủy viên

PT văn thể mĩ

914698265

5

Lê Nguyễn Thanh Anh

5a1

Ủy viên

PT CT măng non

396564325

6

M Hiu Lang Bích

5a1

Ủy viên

PT vệ sinh

038569245

7

Đỗ Bảo Trâm

5a2

LĐ phó

PT chăm sóc SK

369396243

8

K Trường

5a2

Ủy viên

PT chăm sóc SK

395362154

9

Trần Nguyễn Thiên An

5a3

LĐ trưởng

PT vệ sinh

037584684

10

Ka Hưp

5a3

Ủy viên

PT CT măng non

358946254

11

Đoàn Phương Anh

5a4

Ủy viên

PT văn thể mĩ

392563755

12

Nguyễn Hoàng Gia Phi

5a3

Ủy viên

PT chăm sóc SK

919653265

13

Ngô Thị Quỳnh Trang

5a2

LĐ phó

PT Thi đua khối 5

369523456

14

Ka Huấn

5a4

Ủy viên

PT văn thể mĩ

396562315

 

                                                                                     TPT Đội

 

 

 

                                                                                                    Trần Văn Tú

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐỘI SAO ĐỎ

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN

CHI ĐỘI

CHỨC

VỤ

NHIỆM VỤ

ĐẠI CHỈ

ĐIỆN THOẠI

1

Lê Ngọc Bảo Vy

4a1

Đội trưởng 

Chấm điểm Thi đua

Đồng lạc2

2

Bùi Minh Bảo Khang

4a1

Thành viên

Chấm điểm Thi đua

Đồng lạc1

3

Nguyễn Thị Mỹ Anh

4a1

Thành viên

Chấm điểm Thi đua

Đồng lạc1

4

Nguyễn lâm Thanh Trúc

4a2

Thành viên

Chấm điểm Thi đua

Đồng lạc3

5

Đoàn Thị Bích Huyền

4a2

Thành viên

Chấm điểm Thi đua

Đồng lạc4

6

Ng Ngọc Khôi Nguyên

4a2

Thành viên

Chấm điểm Thi đua

Đồng lạc2

7

Vũ Tài Bảo

4a3

Thành viên

Chấm điểm Thi đua

Đồng lạc3

8

Trần Ng Cẩm Linh

4a3

Thành viên

Chấm điểm Thi đua

Đồng lạc2

9

Nguyễn Phương Uyên

4a3

Thành viên

Chấm điểm Thi đua

Đồng lạc1

10

Nguyễn Vy Nhật Thảo

4a4

Thành viên

Chấm điểm Thi đua

Đồng lạc1

11

Huỳnh Ngọc Minh

4a4

Thành viên

Chấm điểm Thi đua

Đồng lạc3

12

Đỗ Cẩm Tú

4a4

Thành viên

Chấm điểm Thi đua

Đồng lạc3

13

Lê Nguyễn Thanh Anh

5a1

Thành viên

Chấm điểm Thi đua

Đồng lạc3

14

Nguyễn Quang Trường

5a1

Thành viên

Chấm điểm Thi đua

Đồng lạc2

15

Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

5a1

Thành viên

Chấm điểm Thi đua

Đồng lạc4

16

Nguyễn Quốc Dũng

5a2

Thành viên

Chấm điểm Thi đua

Đồng lạc4

17

Nguyễn Đình Bảo

5a2

Thành viên

Chấm điểm Thi đua

Đồng lạc2

18

Đỗ Bảo Trâm

5a2

Thành viên

Chấm điểm Thi đua

Đồng lạc3

19

Nguyễn Ngọc Khánh Vy

5a3

Thành viên

Chấm điểm Thi đua

Đồng lạc1

20

Trần Nguyễn Thiên An

5a3

Đội trưởng

Chấm điểm Thi đua

Đồng lạc2

21

Trần Đặng Đăng Khôi

5a3

Thành viên

Chấm điểm Thi đua

Đồng lạc3

22

Trương Thanh Bảo Thi

5a4

Thành viên

Chấm điểm Thi đua

Đồng lạc4

23

Đoàn Phương Anh

5a4

Thành viên

Chấm điểm Thi đua

Đồng lạc2

24

Hoàng Thị Tường Vy

5a4

Thành viên

Chấm điểm Thi đua

Đồng lạc3

 

                                                                                     

                                                                                     TPT Đội

 

 

 

                                                                                                    Trần Văn Tú

      

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐỘI NGHI THỨC – NGHI LỄ

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN

CHI ĐỘI

NHIỆM VỤ

ĐẠI CHỈ

ĐIỆN THOẠI

1

Trương Thanh Bảo Thi

5a4

Trống con

Đồng lạc1

2

Đoàn Phương Anh

5a4

Trống con

Đồng lạc1

3

Trần Nguyễn Thiên An

5a3

Trống con

Đồng lạc3

4

Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

5a1

Trống con

Đồng lạc3

5

Đỗ Bảo Trâm

5a2

Trống con

Đồng lạc3

6

Trương Thanh Bảo Chi

5a1

Trống con

Đồng lạc2

7

Ngô Thị Quỳnh Trang

5a2

Trống con

Đồng lạc4

8

Nguyễn Hoàng Gia Phi

5a2

Trống con

Đồng lạc4

9

Trần Nguyễn Thiên An

5a3

Trống con

Đồng lạc2

10

Phan Nhật Lâm

5a3

Trống cái

Đồng lạc3

11

Mạc Vũ Hoàng

5a4

Trống cái

Đồng lạc1

12

Trần Đặng Đăng Khôi

5a3

Cầm cờ

Đồng lạc2

13

Nguyễn Quốc Dũng

5a2

Cầm cớ

Đồng lạc3

14

Nguyễn Đình Bảo

5a2

Hộ cờ

Đồng lạc4

15

Huỳnh Ngọc Minh

4a4

Hộ cờ

Đồng lạc2

 

 

                                                                                     TPT Đội

 

 

 

                                                                                                    Trần Văn Tú

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐỘI XUNG KÍCH ATGT

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN

CHI ĐỘI

CHỨC

VỤ

NHIỆM VỤ

ĐẠI CHỈ

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Thị Mỹ Anh

4a1

Đội trưởng

Khối 4

Chịu trách nhiệm theo dõi ATGT khối 3-5

Đồng lạc2

2

Nguyễn Lâm Thanh Trúc

4a2

Thành viên

Theo dõi thi đua ATGT

Đồng lạc1

3

Vũ Tài Bảo

4a3

Thành viên

Theo dõi thi đua ATGT

Đồng lạc1

4

Đỗ Cẩm Tú

4a2

Thành viên

Theo dõi thi đua ATGT

Đồng lạc3

5

Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

5A1

Thành viên

Theo dõi thi đua ATGT

Đồng lạc4

6

Lê Nguyễn Thanh Anh

5a1

Thành viên

Theo dõi thi đua ATGT

Đồng lạc2

7

Nguyễn Đình Bảo

5a2

Thành viên

Theo dõi thi đua ATGT

Đồng lạc3

8

Đỗ Bảo Trâm

5a2

Thành viên

Theo dõi thi đua ATGT

Đồng lạc2

9

Trần Nguyễn Thiên An

5a3

Đội trưởng

Khối 5

Chịu trách nhiệm theo dõi ATGT khối 1-2-4

Đồng lạc1

10

Trần Đặng Đăng Khôi

5a3

Thành viên

Theo dõi thi đua ATGT

Đồng lạc1

11

Đoàn Phương Anh

5a4

Thành viên

Theo dõi thi đua ATGT

Đồng lạc3

12

Hoàng Thị Tường Vy

5a4

Thành viên

Theo dõi thi đua ATGT

Đồng lạc3

 

 

                                                                                     TPT Đội

 

 

 

                                                                                                    Trần Văn Tú

      

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH ĐINH LẠC

 

DANH SÁCH ĐỘI XUNG KICH CHỮ THẬP ĐỎ

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN

CHI ĐỘI

NHIỆM VỤ

ĐẠI CHỈ

ĐIỆN THOẠI

1

Trương Thanh Bảo Chi

5a1

Theo dõi SK khối 1,2,4

Đồng lạc2

2

Đỗ Cẩm Tú

4a2

Theo dõi SK khối 3,5

Đồng lạc2

3

Trần Nguyễn Thiên An

5a3

Theo dõi SK khối 1,2,4

Đồng lạc3

4

Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

5a1

Theo dõi SK khối 1,2,4

Đồng lạc3

5

Đỗ Bảo Trâm

5a2

Theo dõi SK khối 1,2,4

Đồng lạc3

6

Vũ Tài Bảo

4a3

Theo dõi SK khối 3,5

Đồng lạc2

7

Ngô Thị Quỳnh Trang

5a2

Theo dõi SK khối 1,2,4

Đồng lạc4

8

Trần Nguyễn Thiên An

5a3

Theo dõi SK khối 1,2,4

Đồng lạc2

9

Huỳnh Ngọc Minh

4a4

Theo dõi SK khối 3,5

Đồng lạc2

10

Trương Thanh Bảo Thi

5a4

Theo dõi SK khối ,2,41

Đồng lạc1

11

Nguyễn Thị Mỹ Anh

4a1

Theo dõi SK khối 3,5

Đồng lạc2

12

Đoàn Phương Anh

5a4

Theo dõi SK khối 1,2,4

Đồng lạc1

                                                                                     TPT đội

 

 

 

                                                                                                   Trần Văn Tú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH ĐINH LẠC

 

DANH SÁCH CÂU LẠC BỘ TIN HỌC

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Bùi Vũ Hiền Anh

4a2

Thành viên

 

2

K jim

4a2

Thành viên

 

3

Đoàn Phương Anh

5a4

Thành viên

 

4

Phạm Nguyễn Thảo Uyên

4a4

Thành viên

 

5

Huỳnh Ngọc Minh

4a4

Thành viên

 

6

Nguyễn Trần Huy Hoàng

5a1

Thành viên

 

7

Nguyễn Anh Vũ

5a1

Thành viên

 

8

Trần Đặng Đang Khôi

5a3

Thành viên

 

9

Trần nguyễn Thiên An

5a3

Đội trưởng

 

10

Nguyễn Thị Mỹ Anh

4a1

Thành viên

 

11

Nguyễn Quỳnh Nga

4a1

Thành viên

 

12

Nguyễn Quốc Dũng

5a2

Thành viên

 

 

Chịu trách nhiệm chính: Cô Phạm Thị Nhung – Giáo viên tin học

                                                                            

                                                                              TPT đội

 

 

 

                                                                                                   Trần Văn Tú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐỘI TUYÊN TRUYỀN MĂNG NON

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN

CHI ĐỘI

CHỨC

VỤ

NHIỆM VỤ

ĐẠI CHỈ

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Thị Mỹ Anh

4a1

Đội trưởng

Khối 4

Phát thanh  măng non

Đồng lạc2

2

Nguyễn Lâm Thanh Trúc

4a2

Thành viên

Phát thanh  măng non

Đồng lạc1

3

Vũ Tài Bảo

4a3

Thành viên

Phát thanh  măng non

Đồng lạc1

4

Đỗ Cẩm Tú

4a2

Thành viên

Phát thanh  măng non

Đồng lạc3

5

Lê Nguyễn Thanh Anh

5a1

Thành viên

Phát thanh  măng non

Đồng lạc2

6

Đỗ Bảo Trâm

5a2

Thành viên

Phát thanh  măng non

Đồng lạc2

7

Trần Nguyễn Thiên An

5a3

Đội trưởng

Khối 5

Phát thanh  măng non

Đồng lạc1

8

Đoàn Phương Anh

5a4

Thành viên

Phát thanh  măng non

Đồng lạc3

 

 

                                                                                     TPT Đội

 

 

 

                                                                                                    Trần Văn Tú