1Thái Thị Thanh Hương 06/04/1969Hiệu trưởng
2Nguyễn Thị Thúy Mùi7.1.1968Phó HT
3Bùi Thị Phượng A25.2.1976Giáo viên
4Võ Thị Liên 10.2.1964Giáo viên
5Lê Thị Tâm10.3.1966Giáo viên
6K' BRộp7.5.1964Giáo viên
7Bùi Thị Phượng B10.3.1966Giáo viên
8Lê Thị  Bích Thủy19.3.1976Giáo viên
9Hà Thị Thương16.5.1977Giáo viên
10Ngụy Thị Nga20.10.1977Giáo viên
11Nguyễn Thị Bình15.1.1972Giáo viên
12Tạ Thị Mai15.5.1983Giáo viên
13Ngô Thị Bích Ngọc26.4.1966Giáo viên
14Trần Thành19.3.1971Giáo viên
15Nguyễn Hải Lâm13.9.1982Giáo viên
16Hà Thị Dung5.10.1972Giáo viên
17Nguyễn Công Nhiệm17.10.1977Giáo viên
18Phan Kim Cương12.10.1972Giáo viên
19Đỗ Thị Duyên10.4.1980Giáo viên
20Đặng Thị Xuân6.3.1964Giáo viên
21Lê Thị Vĩnh15.5.1967Giáo viên
22Lê Hải Uyên27.2.1974Giáo viên
23Nguyễn Thị Trang20.10.1990Giáo viên
24Lê Quang Hiếu1.1.1967Giáo viên
25Nguyễn Quốc Bảo1993Giáo viên
26Lê Thị Châm13.6.1966Giáo viên
27Trần Văn Tú10.5.1986Tổng phụ trách
28Nguyễn Thị Minh Nga2.1.1965Giáo viên
29Nguyễn Thị Hoàn20.6.1966NV Thư viện
30Cúm A Bậu13.9.1970NV bảo vệ
31Nguyễn Thị Tuyết Chi12.9.1993NV y tế
32Phan Hải Vân12.3.1987NV kế toán
33Ka Trúc1993Giáo viên
34Nguyễn Thùy Linh15.01.1991Giáo viên
35Phạm Thị Hằng 11.12.1969PHT
36Vũ Thị Mai 1996Giáo viên
37Hà Thị Huệ 24.11.1979NVTB
38Đinh Thị Yến 20.01.1994Giáo viên
39Phan Thị Thanh 22.05.1985NVVT
40Phạm Đức Hải 10.12.1996Giáo viên