Danh sách lớp năm học 2019 - 2020

Ngày đăng: 07/10/2019
Danh sách lớp năm học 2019 - 2020
Năm học 2019 - 2020 trường Tiểu học Đinh Lạc có tổng số là 20 lớp cụ thể : Khối 1 có 5 lớp ( Trong đó phân hiệu thôn Duệ có 2 lớp). Khối 2 có 5 lớp. Khối 3 có 3 lớp. Khối 4 có 3 ...