ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CHI ĐOÀN TRƯỜNG TH ĐINH LẠC

 

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH LẠC

NĂM HỌC 2018 - 2019

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

GHI CHÚ

1

Nguyễn Quốc Bảo

16/5/1993

Bí thư

2

Trần Văn Tú

10/5/1986

Phó bí thư

3

Ka Trúc

20/7/1993

Thư kí

4

Nguyễn Thùy Linh

15/1/1991

Thành viên

5

Nguyễn Thị Tuyết Chi

12/9/1993

Thành viên

6

Nguyễn Thị Trang

20/10/1990

Thành viên

7

Đinh Thị Yến

20/1/1994

Thành viên

8

Vũ Thị Mai

6/6/1996

Thành viên

9

Phạm Đức Hải

10/12/1996

Thành viên

 

 

 

 

 

Phân công nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

  1. Phân công công tác

STT

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

GHI CHÚ

1

Quản lý chung

Nguyễn Quốc Bảo

 

2

Phụ trách chuyên môn

Nguyễn Thị Trang

 

 

 

Nguyễn Thùy Linh

 

3

Phụ trách văn nghệ

Trần Văn Tú

 

 

 

K’ Trúc

 

4

Phụ trách thể thao

Nguyễn Thị Tuyết Chi

 

 

 

Phạm Đức Hải

 

7

Phụ trách lao đông

Vũ Thị Mai

 

 

 

Đinh Thị Yến

 

  1. Phân công quản lý các chi đội KHỐI 4 - 5

STT

HỌ VÀ TÊN

           LỚP

PHỤ TRÁCH CHI ĐỘI

1

Nguyễn Quốc Bảo

 

 

2

Trần Văn Tú

5A1

Hà Thị Dung

3

Ka Trúc

5A2

Nguyễn Thị Bình

4

Nguyễn Thùy Linh

5A3

Trần Thành

5

Nguyễn Thị Tuyết Chi

5A4

Hà Thị Thương

6

Đinh Thị Yến

4A1

Ngô Thị Bích Ngọc

7

Vũ Thị Mai

4A2

Tạ Thị Mai

8

Phạm Đức Hải

4A3

Lê Quang Hiếu

9

Nguyễn Thị Trang

4A4

Lê Thị Bích Thủy

 

 

 

 

Đinh Lạc, ngày ….. tháng ….. năm 2018

Duyệt của Chi Bộ

                                                                                           Bí thư Đoàn