Đội TNTP Hồ Chí Minh. Liên đội trường Tiểu Học Đinh Lạc năm học 2018 - 2019 do thầy Trần Văn Tú làm Tổng phụ trách. Ban chỉ huy Liên đội gồm 14 đội viên do em Trần Nguyễn Thiên An làm Liên đội trưởng. Với sự cố gắng của thầy và trò thì cuối năm học Liên đội được công nhận là Liên đội mạnh cấp tỉnh.

tu_hue_500_01