HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC TẠI NHÀ VỚI TRẺ EM MẮC COVID-19

 🧒🏻 HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC TẠI NHÀ VỚI TRẺ EM MẮC COVID-19 🛡

(theo Quyết định 528/QĐ-BYT ngày 03/3/2022 của Bộ Y tế) 👇