Hình ảnh Công tác vận động học sinh ra lớp sau tháng nghỉ dịch

Tuần 30 - Năm học 2021-2022, Ban giám hiệu nhà trường, GVCN kết hợp với chính quyền thôn xã Đinh Lạc đã đến nhà HS chưa ra lớp, làm công tác tư tưởng với gia đình, với học sinh để vận động các em ra lớp, đảm bảo chất lượng giáo dục, duy trì sĩ số.

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH LẠC

🏫 Địa chỉ: Số 59, QL 20, thôn Đồng Lạc 2, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

☎️ SĐT: 02633 870 791