Lễ chia tay cô giáo Nguyễn Thị Minh Nga về nghỉ hưu theo chế độ.


Nguồn: th-dinhlac-lamdong.violet.vn