Lễ kết nạp Đội viên cho Nhi đồng khối 3 - Năm học 2021 - 2022

🏫 Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh 26-3 🏫

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH LẠC

🏫 Địa chỉ: Số 59, QL 20, thôn Đồng Lạc 2, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

☎️ SĐT: 02633 870 791