Một số hình ảnh buổi đại hội Liên Đội 2020-2021 của trường Tiểu học Đinh Lạc

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH LẠC

🏫Địa chỉ: Số 59, QL 20, thôn Đồng Lạc 2, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

☎️SĐT: 02633 870 791