Ngày hội đọc sách 2019

Sáng ngày 1 tháng 10 năm 2019 Trường TH Đinh Lạc tổ chức đọc sách hưởng ứng Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 trên địa bàn huyện Di Linh....

Tác giả: Phạm Đức Hải
Nguồn: th-dinhlac-lamdong.violet.vn