Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” năm học 2020 – 2021

Ngày 22/3/2021 trường Tiểu học Đinh Lạc tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” năm học 2020 – 2021 với các nội dung như : Thi nghi thức đội, nhảy sạp, trò chơi..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH LẠC

🏫Địa chỉ: Số 59, QL 20, thôn Đồng Lạc 2, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

☎️SĐT: 02633 870 791