Tiết dạy lớn " Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em

Sáng ngày 4 tháng 11 năm 2019. Trường TH Đinh Lạc tổ chức tiết dạy lớn " Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em". Giúp các em học sinh có thêm kiến thức, kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em....

Tác giả: Phạm Đức Hải
Nguồn: th-dinhlac-lamdong.violet.vn