Trao quà tết cho học sinh nghèo vượt khó.


Nguồn: th-dinhlac-lamdong.violet.vn