Tuần lễ Áo dài và kỉ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Đoàn viên Công đoàn trường Tiểu học Đinh Lạc hưởng ứng Tuần lễ Áo dài và kỉ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/1910 - 8/3/2022 🌸😍