Kỉ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11-2020

Nếu được hỏi "Thành công bắt nguồn từ đâu?"

Em trả lời rằng: "Là thầy - người đã mang đến cho em kiến thức, hành trang bước vào đời" 

Video ngắn kỉ niệm 38 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11 

Video liên quan