Rửa tay để bảo vệ bản thân và người khác

Việc rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây sẽ loại bỏ được những loại vi-rút có thể khiến bạn và người khác nhiễm bệnh. Ngay cả trong điều kiện thiếu nước thì vẫn còn có nhiều cách rửa tay hiệu quả, trong đó có nước rửa tay sát khuẩn chứa ít nhất 60% cồn và các trạm rửa tay công cộng chi phí thấp.

Video liên quan