Tổ chuyên môn năm học 2019 - 2020

Ngày đăng: 07/10/2019
Tổ chuyên môn năm học 2019 - 2020
Năm học 2019 - 2020 nhà trường có sự thay đổi : Thầy Phạm Đức Hải làm tổ trưởng tổ 4 thay cô Ngô Thị Bích Ngọc còn các tổ chuyên môn còn lại vẫn giữ nguyên như năm học 2018 - ...