Do tình hình dịch bệnh, học sinh không thể đến trường để học được. Với phương châm "ngừng đến trường nhưng không ngừng học", do vậy nhà trường kính đề nghị phụ huynh có con em đang học khối lớp 1, lớp 2 cho con em học trực tuyến trên kênh VTV7 Đài Truyền hình Việt Nam theo các khung giờ trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 như sau:

14h - 14h30: Tiếng Anh 1

14h30 - 15h: Tiếng Việt 1

15h - 15h30: Tiếng Anh 2

Lưu ý: Đối với quý phụ huynh và học sinh nào nếu không theo dõi trực tiếp được theo khung giờ trên hoặc phụ huynh, học sinh muốn theo dõi lại có thể xem lại thông qua Youtube.