Căn cứ quyết định 1133/QĐ của UBND  ngày 23/5/2019 của UBND Tỉnh Lâm Đồng, về điều chỉnh 1 phần kế hoạch tổng thể thực hiện chương  trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả Tỉnh lâm đồng giai đoạn 2016 – 2020; Nhằm kịp thời triển khai công tác nâng cao năng lực truyền thông thay đổi  hành vi vệ sinh nước sạch trong trường học năm 2020, trường TH Đinh Lạc tổ chức các hoạt động nhằm giúp học sinh thay đổi hành vi vệ sinh trong trường  học: Năm học 2020 – 2021.

Hình ảnh các em học sinh thực hành vệ sinh trường lớp.

Hình ảnh các em học sinh thực hành vệ sinh cá nhân.

Hình ảnh học sinh thực hành chăm sóc vườn trường.

Hình ảnh tiết dạy minh họa lồng ghép giáo dục vệ sinh, nước sạch.

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH LẠC

🏫Địa chỉ: Số 59, QL 20, thôn Đồng Lạc 2, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

☎️SĐT: 02633 870 791