Chào năm học mới năm học 2020 - 2021. Kính chúc các thầy cô một năm học mới luôn vui vẻ,thành công. Chúc các em học sinh mỗi ngày đến trường là một ngày vui!