Đại hội chi bộ trường Tiểu học Đinh Lạc, nhiệm kì 2020-2023.