Ngày 16 tháng 01 năm 2020. Trường Tiểu học Đinh Lạc tổ chức hoạt động trải nghiệm gói bánh chưng chủ đề " TẾT ẤM XUÂN YÊU THƯƠNG" Chào đón xuân mới. Xuân Canh Tý.