🧒🏻 HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC TẠI NHÀ VỚI TRẺ EM MẮC COVID-19 🛡

(theo Quyết định 528/QĐ-BYT ngày 03/3/2022 của Bộ Y tế)👇

1/ TIÊU CHÍ LÂM SÀNG:

2/ CHUẨN BỊ CẦN THIẾT:

3/ ĐỐI VỚI TRẺ DƯỚI 5 TUỔI:

4/ ĐỐI VỚI TRẺ TRÊN 5 TUỔI:

5/ ĐIỀU TRỊ TẠI NHÀ:

6/ PHÒNG CHỐNG LÂY NHIỄM: