Hưởng ứng ngày sách nhằm tôn vinh giá trị của sách và văn hóa đọc, sáng nay ngày 6/10/2020, trường TH Đinh Lạc đã tổ chức ngày đọc sách với mong muốn đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen và là nét đẹp văn hóa trong toàn thể học sinh trong toàn trường tiểu học.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐỌC SÁCH  CỦA HỌC SINH .