Thực hiện theo công văn số 47/KH-UBND  ngày 29 tháng 3 năm 2021của UBND huyện Di Linh về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021.

Căn cứ theo chương trình, kế hoạch tổ chức ngày hội đọc sách, trường tiểu học Đinh Lạc có 1 số hình ảnh “Ngày hội đọc sách” như sau:

 TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH LẠC

🏫Địa chỉ: Số 59, QL 20, thôn Đồng Lạc 2, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

☎️SĐT: 02633 870 791