📚📝 Thư viện nhà trường đang có các bộ sách giáo khoa dành cho khối lớp 1,2,3,4,5 phục vụ cho năm học mới 2021-2022.

⭐ Thời gian mở cửa: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Sáng: 7h30 -> 10h30

Chiều: 13h30 ->16h

📲 Quý phụ huynh liên hệ: cô Hoàn (SĐT: 0394449428)

Có thể là tranh biếm họa về trẻ em, sách và đồ chơi

Có thể là tranh biếm họa về trẻ em và văn bản cho biết 'BỘ SÁCH GIÁO KHOA KẾT NỒI TRI THỨC VỚI CuỘC SỐNG Chuẩnmực Khoa học Hiện đại TIẾNG VIỆT 2 ĐẠO ĐỨC ÂMNHẠC TOÁN HOAT അരം TRAI TRAINGHIỆM NGHIỆM ĐỘNG LỚP 2'