Thông báo chính thức của Ùy ban nhân dân Tỉnh Lâm Đồng về việc cho học sinh, sinh viên các bậc từ mầm non đến đại học nghỉ học phòng chống dịch cúm Covid-19. Thời gian nghỉ học bắt đầu từ thời điểm ra văn bản đến hết ngày 29/02/2020.  Toàn thể học sinh ở nhà chú ý phòng dịch tốt, giữ gìn sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ y tế. Học sinh và quý bậc phụ huynh giữ liên lạc với nhà trường, giáo viên để có nội dung, phương pháp tự học tại nhà.

 

                     Theo - Phóng viên tác nghiệp