Tên một số tổ chức quốc tế mà chúng ta nên biết

1. UNESCO: Tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa Liên Hợp Quốc.

2. UNICEF: Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc.

3.UPU (UPI):Liên minh bưu chính thế giới.

4. WFDY: Liên đoàn thanh niên dân chủ thế giới.

5. IUS: Hội liên hiệp sinh viên quốc tế.

6. WHO: Tổ chức y tế thế giới.

7. WTO (OMC): Tổ chức thương mại thế giới.

8. UNDP: Chương trình phát triển Liên hiệp quốc.

9. APEC: Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái bình dương.

10. ASEM: Diễn đàn hợp tác Á – Âu.

11. EU: Liên minh Châu Âu.

12: FAO: Tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc.

13. ASEAN: Hiệp hội các nước Đông Nam Á.

14. FIFA: Liên đoàn bóng đá thế giới.